Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

- de eigenaar (van de website);

- gebruik(en): alle denkbare handelingen;

- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;

- de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
- De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
- De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.
- Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
- Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

  • We gladly work with you to find solutions
  • We create unique components for you
  • We deliver components quickly from stock
Let us give you a call

Leave your telephone number and we will call you within one business day.

Send…
Get in contact

Mailing and visiting address:
De Kalkovens 4, 8064 PS
Zwartsluis, NL

Telephone +31 (0)38 386 64 64
Fax +31 (0)38 386 77 66
E-mail info@hydrosta.nl